bplab-oa.com=> เคมีเพิ่มคุณภาพน้ำ


เคมีเพิ่มคุณภาพน้ำ

คาร์บอน (คาร์บอน กัมมันต์)
คาร์บอน (คาร์บอน กัมมันต์) สารกรองคาร์บอน หรือ คาร์บอนกัมมันตื (Activated Carbon ) มีลักษณะเป็นเกร็ด เม็ดขนาดเล็กสีดำใช้บรรจุถังกรอง หรือ ภาชนะ ผ่านกรรมวิธีเผา และให้ความร้อนสูงจนได้โครงสร้างที่มีความพรุนสูง/พื้นที่สัมผัสสูง บรรจุ 1ถุง 50 ลิตร

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2021-12-12 13:12:28แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->