bplab-oa.com=> กล้องสเตอริโอ -> BioBlue Microscope (กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา)


BioBlue Microscope (กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา)

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 621 คน

BioBlue Microscope (กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา)


รายละเอียด

BioBlue Microscope (กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา)

ราคา : 0 .-

ประเภท : กล้องสเตอริโอ

BioBlue Microscope (กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา)

รุ่น BB.4260  
ยี่ห้อ Euromex
รับประกัน 1 ปี

Call ...
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<
งานแล็บ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดูชิ้นงาน ปากใบพืช ดูแมลงจิตวิทยา งานเหล็ก
  เมื่อวันที่ : 2023-08-01 10:25:22


โทร : สนใจติดต่อโทร : 086-892-2417
Line ID : 0868922417

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน