bplab-oa.com=> ATAGO/JAPAN


ATAGO/JAPAN

Atago MASTER-S28 alpha เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer)
Atago MASTER-S28 alpha เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer) • เป็นเครื่องมือแบบมีด้ามจับ ซึ่งใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) • เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความเค็มในการปรุงอาหาร บรรจุ และชะล้างของอาหารทะเล • เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อมีความทนทานต่อสารตัวอย่างที่มีสภาพเป็นกรด และความเค็มสูง • วัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ในช่วง 0.0 – 28.0% • สเกลมีความละเอียด 0.2% • มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา • ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้ เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง • ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วย ให้สารตัวอย่างไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน • มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 100 กรัม • ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ • ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2020-11-29 15:22:06แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->