bplab-oa.com=> Rack แร็กซ์ใส่หลอดเก็บเลือด


Rack แร็กซ์ใส่หลอดเก็บเลือด

Rackแร็กซ์สแตนเลส สำหรับใส่หลอดเก็บเลือด
Rackแร็กซ์สแตนเลส สำหรับใส่หลอดเก็บเลือด - จำนวน 100 ช่อง - กว้าง ยาว 17 ซม. - ขนาดความกว้าง ของช่อง 2*2 ซม. - สำหรับใส่หลอด เก็บตัวอย่างเลือด ในการตรวจสุุขภาพประจำปี ​- ขนาดของทิวส์ ใส่เลือด ขนาด 13*75

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2020-11-02 18:33:58แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->