bplab-oa.com=> เครื่องวัดความหนืด


เครื่องวัดความหนืด

เครื่องปั่น สารที่มีความหนืดสูง
เครื่องปั่น สารที่มีความหนืดสูง ความเร็วของเครื่องปั่น (speed range I เหมาะกับสารที่มีความหนืดสูง, speed range II เหมาะกับสารที่ต้องการผสมแบบรวดเร็วและความหนืดไม่สูงมาก) o ที่ความเร็ว speed range I (กระแสไฟฟ้า 50 Hz) 60 – 500 รอบต่อนาที o ที่ความเร็ว speed range II (กระแสไฟฟ้า 50 Hz) 240 – 2,000 รอบต่อนาที • ปริมาตรในการกวน ผสมสูงสุด 20 ลิตร • มีมอเตอร์ขนาด input/output 70/35 W • พลังงาน output ที่ใบกวน 26 W • ใช้ได้กับสารที่มีความหนืดสูงสุด 10,000 mPas • Torque สูงสุด 150 Ncm • สามารถเปลี่ยนใบกวน ผสมได้ • ปุ่มปรับความเร็วใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนเพียงอันเดียวแสดงความเร็วในการกวนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital) ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LED • เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาวของแขนต่อ 13/160 มิลลิเมตร • ตัวเครื่องมีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 88 x 212 x 294 มิลลิเมตร • ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม • ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้อยู่ในช่วง 5 - 40°C • ระดับความชื้นที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ไม่ควรเกิน 80% • ได้รับมาตรฐานการป้องกัน DIN EN 60529 (IP20)

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2020-11-29 15:15:47แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->