bplab-oa.com=> เก้าอี้ห้องแล็บ2


เก้าอี้ห้องแล็บ2

เก้าอี้ห้องแล็บ/ตรวจคนไข้
เก้าอี้ห้องแล็บ/ตรวจคนไข้ - ความสูงต่ำ สุด 44 ซม. - ปรับได้สูงสุด 55 ซม. - เบาะPu Fome นุ่มไม่ยุบตัว ขนาดความสูง ของเบาะ 8 ซม. - ปรับไฮโดรลิค - ขาสแตนเลส มีล้อ 5 แฉก สามารถรองรับน้ำหนัก ได้ 200 กิโลกรัม - เหมาะกับการใช้งานในห้องแล็บ หรือใช้เป้นเก้าอี้สำหรับคนไข้นั่งตรวจในโรงพยาบาล

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2021-04-17 18:41:27แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->