bplab-oa.com=> ATAGO/JAPAN


ATAGO/JAPAN

Atago MASTER-S28 alpha เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer)

Atago MASTER-S28 alpha เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer)


Atago MASTER-S28 alpha เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer)

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

• เป็นเครื่องมือแบบมีด้ามจับ ซึ่งใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)

• เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความเค็มในการปรุงอาหาร บรรจุ และชะล้างของอาหารทะเล

• เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อมีความทนทานต่อสารตัวอย่างที่มีสภาพเป็นกรด และความเค็มสูง 

• วัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ในช่วง 0.0 – 28.0%

• สเกลมีความละเอียด 0.2% 

• มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา

• ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 

โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้

เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง

• ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วย

ให้สารตัวอย่างไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ 

Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน

• มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 100 กรัม

• ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ

• ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 15:22:06
เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) RX-500 a

เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) RX-500 a


เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) RX-500 a

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

เป็นเครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) โดยมีมุมตกกระทบมากกว่ามุมปกติ

และคำนวณกลับมาเป็นดัชนีการหักเห (R.I.) หรือเรียกว่าระบบ OPTICAL-REFRACTION 

CRITICAL-ANGLE DETECTION SYSTEM

• ภายในตัวเครื่องมีชุดควบคุมอุณหภูมิเป็นชนิด THERMO-MODULE (PELTIER-COOLED) 

สามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ 5.00 – 60.00°c โดยมีความแม่นยำ ±0.05°c 

และมี LIGHT SOURCE เป็นชนิด LED

• มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์หาค่าความหวาน %BRIX 

(AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATION) ตั้งแต่ 5.00 – 60.00°c

• สามารถวัดค่า REFRACTIVE INDEX ได้ตั้งแต่ 1.32700 – 1.58000 

อ่านค่าได้ละเอียด 0.00001 nD มีความถูกต้อง ±0.00004 nD (SUCROSE SOLUTION)

• สามารถวัดค่า BRIX% ได้ตั้งแต่ 0.00 – 100.00% อ่านค่าได้ละเอียด 0.01%, BX 

มีความถูกต้อง ±0.03% BRIX (SUCROSE SOLUTION)

• การวิเคราะห์สามารถเลือก MODE การใช้งานได้ 3 MODE และมีหน่วยความจำบันทึกผล

การวิเคราะห์ได้ 30 ตัวอย่าง พร้อมด้วยโปรแกรม USER SCALE ตั้งค่าได้ 30 สเกล

• สามารถตั้งเวลา วันที่ เพื่อแสดงวัน เวลา ตัวอย่าง พร้อมด้วยระบบติดตั้ง Graphic Display 

บนหน้าจอ Display ได้

• มีจอแสดงผลเป็นชนิด LCD DOT DISPLAY WITH BACKLIGHT โดยแสดงข้อมูลได้ทั้ง

ตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ

• มีปริซึมเป็นชนิด Artificial Sapphire ที่ทนต่อการกัดกร่อน

• ผู้ใช้งานสามารถ Calibrate เครื่องได้เองโดยมาตรฐาน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน

• สามารถต่อพ่วงกับเครื่องประมวลผลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน PORT RS-232C

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้จำหน่ายมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

• รับประกันคุณภาพ1 ปีเต็ม

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 13:34:19
เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหและเครื่องมือตรวจหาปริมาณของสารละลาย

เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหและเครื่องมือตรวจหาปริมาณของสารละลาย


เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหและเครื่องมือตรวจหาปริมาณของสารละลาย

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

1.       เป็นเครื่องวัดค่าดัชนีหักเหและเครื่องมือตรวจหาปริมาณของสารละลาย ด้วยหลักการเบี่ยงเบนทางเดินของแสงโพลาไรส์
2.       สำหรับการวัดค่า Invert sugar (%) ที่เปลี่ยนค่ามาจากค่าซูโครส
3.       ตัวเครื่องสามารถอ่านค่าดังต่อไปนี้
a.      Angle of Rotation
b.      Brix
c.      Invert ratio (%)
d.      Temperature
4.       ช่วงในการอ่านค่า
a.      Angle of Rotation: -5.00 to +5.00°(*)
b.      Brix: 0.0 to 85.0%
c.      Invert ratio %: 0.0 to 99.9%
d.      Temperature: 15.0 to 40.0°C
5.       ช่วงในการแสดงผล
a.      Angle of Rotation: -5.99 to +5.99°
b.      Brix: -2.0 to 86.6%
c.      Invert ratio %: -2.0 to 102%
d.      Temperature: 14.0 to 41.0°C
6.       ความละเอียดในการแสดงผล
a.      Angle of Rotation: 0.01°
b.      Brix: 0.1%
c.      Invert ratio %: 0.1%
d.      Temperature: 0.1°C
7.       ความแม่นยำในการวัดค่า
a.      Angle of Rotation: ±0.1° (ที่ระดับอุณหภูมิ 20°C)
b.      Brix: ±0.2%
c.      Temperature: ±1°C
8;    ความสามารถในการทวนซ้ำ
a.      Angle of Rotation: ±0.05° (ที่ระดับอุณหภูมิ 20°C)
b.      Brix: ±0.1%
9.       ค่าความยาวคลื่น 589nm (equivalent to the sodium-D line spectrum)
10.    ช่วงอุณหภูมิสำหรับการชดเชยค่าอุณหภูมิ Brix: 15 to 40°C
11.     แหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบ LED
12.    ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ 3 ml
13.    ระยะเวลาในการวัดค่าประมาณ 12 วินาที
14.    ใช้ถ่านจำนวน 4 ก้อน ขนาด AAA
15.    ตัวเครื่องมีมาตรฐานป้องกันน้ำ: IP67

16.    ขนาดตัวเครื่อง 101 x 160 x 38mm, 325g
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 13:31:22
เครื่องมือใช้วัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลในสารต่างๆ PAL - α

เครื่องมือใช้วัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลในสารต่างๆ PAL - α


เครื่องมือใช้วัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลในสารต่างๆ PAL - α

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

• เป็นเครื่องมือใช้วัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลในสารต่างๆ 

• วัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลได้ตั้งแต่ BRIX 0.0 – 85.0%

• อ่านค่าได้ละเอียด 0.1% BRIX

• มีความแม่นยำในการวัดค่า BRIX ±0.2%

• ช่วงอุณหภูมิของการวัดค่าตั้งแต่ 10 – 75 °c โดยมีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 

(Automatic Temperature Compensation)

• ตัวเลขแสดงผลแบบ Digital บนหน้าจอ LCD

• มีขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ พกพาได้สะดวก และมีน้ำหนักเบาเพียง 100 กรัม

• สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐานสากล IP65 และผู้ใช้สามารถล้างทำความสะอาด

เครื่องผ่านก๊อกน้ำได้โดยตรง

• สามารถอ่านค่าได้ทั้งในที่ที่มีแสงน้อย หรือ สถานที่ที่มีแสงมากโดยมีระบบป้องกันการรบกวน

ของแสงจากภายนอก 

(External Light Interference) ทำให้การอ่านค่าทำได้แม่นยำมากขึ้น

• ใช้ตัวอย่างเพียง 1 หยด หรือ 0.3 ML. และสามารถอ่านค่าได้ภายใน 3 วินาที

• เป็นรุ่นที่สะดวกที่สุดที่ผู้ใช้สามารถปรับค่าเครื่องเป็น “0” ได้ด้วยน้ำธรรมดา

• ได้รับมาตรฐานการผลิต HACCP

• เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

เครื่องวัดค่าความหวาน PAL-α

 

Digital Hand-held "Pocket" Refractometer PAL

Everyone is talking about the new "Pocket" as featured on recent TV programs and Magazines.

Digital Hand-held "Pocket" Refractometer PAL-α

Released on ATAGO's 65th Anniversary, the PAL-α is a special model with a wide brix range (0-85%) offered at a very reasonable price. PAL-α is useful for measuring most kinds of samples as well as samples that are in the cooking process. Designed with a water resistant feature, the PAL-α can be washed under running water. PAL-α is equipped with the same great features as the other PAL units.

Model

PAL-α

Cat.No.

3840

Measurement Range

Brix 0.0 to 85.0 %

Resolution

Brix 0.1 %

Measurement Accuracy

Brix ±0.2 %

Ambient Temperature

10 to 40°C

Measurement Temperature

10 to 75°C
( Automatic Temperature Compensation )

Sample Volume

0.3 ml

Power supply

2 × AAA Batteries

MeasurementTime

3 seconds

Dimensions & weight

55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (Main Unit only)

 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 11:16:36
เครื่องมือวัดค่าความหวานMASTER - 3α

เครื่องมือวัดค่าความหวานMASTER - 3α


เครื่องมือวัดค่าความหวานMASTER - 3α

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

• เป็นเครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (% BRIX)

• วัดความหวานอยู่ในช่วง 58.0 – 90.0%

• สเกลมีความละเอียด 0.2% อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.2% ที่ระดับอุณหภูมิ 10-40°c

• มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่ ±0.1%

• มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา

• ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 

โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจ

จะก่อให้เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง • ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วยให้สารตัวอย่างไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ 

Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน

• มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation) ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่อง

  อ่านค่าได้แม่นยำมากขึ้น

• มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 120 กรัม

• ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ

• สามารถกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ตามระดับมาตรฐาน IP65 ซึ่งผู้ใช้สามารถล้างตัวเครื่องผ่าน

  ก๊อกน้ำได้โดยตรง

• ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 10:59:53
เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับMASTER - 80H

เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับMASTER - 80H


เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับMASTER - 80H

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

MASTER - 80H

 

• เป็นเครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์  (% BRIX )

• เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากรุ่น MASTER-α ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนต่อความร้อน ซึ่งเหมาะสาหรับใช้วัดหาค่าความหวานจากสาร

  ตัวอย่างที่มีความร้อนสูง ไม่ว่าจะเป็นในขณะปรุงอาหารหรือขณะต้ม จึงเหมาะสาหรับการใช้วัดน้ำตาลในขบวนการผลิต

• แท่งแก้วที่ใช้วัดค่าความหวานได้รับการพัฒนาพิเศษเพื่อให้มีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน

  ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง

• วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 30.0 – 80.0%

• สเกลมีความละเอียด 0.5% อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.5%

• มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่ ±0.25%

• มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา

• ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจาก

  คาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกาจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง

• ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วยให้สารตัวอย่าง

  ไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน

• มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation)

  ซึ่งจะทาให้ตัวเครื่องอ่านค่าได้แม่นยามากขึ้น

• มีนาหนักเบาไม่เกิน 120 กรัม

• ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ

• สามารถกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ตามระดับมาตรฐาน IP65 ซึ่งผู้ใช้สามารถล้างตัวเครื่องผ่านก๊อกน้ำได้โดยตรง

• ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB

 

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 10:51:25
เครื่องวัดความหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 93H, CAT.NO. 2374

เครื่องวัดความหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 93H, CAT.NO. 2374


เครื่องวัดความหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 93H, CAT.NO. 2374

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

รายละเอียดเครื่อง HAND–HELD REFRACTOMETER
รุ่น MASTER – 93H, CAT.NO. 2374
(Water Resistant & Automatic Temperature Compensation & Heat Resistant)
“ATAGO – JAPAN”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • เป็นเครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (% BRIX)
 • เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากรุ่น MASTER-α ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนต่อความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้วัดหาค่าความหวานจากสารตัวอย่างที่มีความร้อนสูง ไม่ว่าจะเป็นในขณะปรุงอาหารหรือขณะต้ม จึงเหมาะสำหรับการใช้วัดน้ำตาลในขบวนการผลิต
 • แท่งแก้วที่ใช้วัดค่าความหวานได้รับการพัฒนาพิเศษเพื่อให้มีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง
 • วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 45.0 – 93.0%
 • สเกลมีความละเอียด 0.5% อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.5%
 • มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่ ±0.25%
 • มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา
 • ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจาก
คาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง
 • ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วยให้สารตัวอย่าง
ไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน
 • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation)
ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องอ่านค่าได้แม่นยำมากขึ้น
 • มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 120 กรัม
 • ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ
 • สามารถกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ตามระดับมาตรฐาน IP65 ซึ่งผู้ใช้สามารถล้างตัวเครื่องผ่านก๊อกน้ำได้โดยตรง
 • ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 10:48:26
เครื่องวัดควาหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 80H

เครื่องวัดควาหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 80H


เครื่องวัดควาหวาน HAND–HELD REFRACTOMETER รุ่น MASTER – 80H

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

รายละเอียดเครื่อง HAND–HELD REFRACTOMETER
รุ่น MASTER – 80H, CAT.NO. 2364
(Water Resistant & Automatic Temperature Compensation & Heat Resistant)
“ATAGO – JAPAN”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • เป็นเครื่องมือวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (% BRIX)
 • เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากรุ่น MASTER-α ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนต่อความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้วัดหาค่าความหวานจากสารตัวอย่างที่มีความร้อนสูง ไม่ว่าจะเป็นในขณะปรุงอาหารหรือขณะต้ม จึงเหมาะสำหรับการใช้วัดน้ำตาลในขบวนการผลิต
 • แท่งแก้วที่ใช้วัดค่าความหวานได้รับการพัฒนาพิเศษเพื่อให้มีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง
 • วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 30.0 – 80.0%
 • สเกลมีความละเอียด 0.5% อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.5%
 • มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่ ±0.25%
 • มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา
 • ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจาก
คาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง
 • ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วยให้สารตัวอย่าง
ไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน
 • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation)
ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องอ่านค่าได้แม่นยำมากขึ้น
 • มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 120 กรัม
 • ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ
 • สามารถกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ตามระดับมาตรฐาน IP65 ซึ่งผู้ใช้สามารถล้างตัวเครื่องผ่านก๊อกน้ำได้โดยตรง
 • ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 10:47:59
เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบด้ามจับ MASTER A

เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบด้ามจับ MASTER A


เครื่องมือวัดค่าความหวานแบบด้ามจับ MASTER A

ประเภท : ATAGO/JAPAN

รายละเอียด

• เป็นเครื่องมือวัดค่าความหวานแบบด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (% BRIX)

• วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 0.0 – 33.0%

• สเกลมีความละเอียด 0.2% อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.2% ที่อุณหภูมิ 10-30°c

• มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่ ±0.1%

• มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา

•ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยมีที่

จับเป็นวัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้เกิด

การเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง

• ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วย

ให้สารตัวอย่างไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Automatic Sample Distribution 

ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน

• มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation) 

ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องอ่านค่าได้แม่นยำมากขึ้น

• มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 160 กรัม

• ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ

• สามารถกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ตามระดับมาตรฐาน IP65 ซึ่งผู้ใช้สามารถล้างตัวเครื่องผ่าน

ก๊อกน้ำได้โดยตรง

• ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-29 10:47:29